Image
Югоизточна компания - производител на каучукови изделия, изделия за пътна инфраструктура и пътна маркировка, детски площадки и съоръжения за игра и отдих.
Ямбол, Кукорево, Ал. Стамболийски 37 0886 798941 0889659359 kk_sm@abv.bg

Фирмата произвежда множество основни и помощни изделия за пътната инфраструктура. Сред нашите продукти са:

 • Скоростоограничители във всички размери ("легнали полицаи" и "гъбки")
 • Гумени бордюри (еластични и удароустойчиви)
 • Панорамни огледала
 • Гумени пешеходни пътеки
 • Анти-паркинг скоби
 • Ръбохранители
 • Решетки и капаци за уличен отток (неметални, неподлежащи на кражба, с товароустойчивост клас D - 40т)
 • Изделия, потребни в поставянето на трамвайни релси: набивна гума, профил пета-релса и профил за безстеблена релса
 • Пътни знаци и указателни табели
 • Временна маркировка (конуси и др.)

Фирмата произвежда множество основни и помощни изделия за пътната инфраструктура. Сред нашите продукти са:

 • Скоростоограничители във всички размери ("легнали полицаи" и "гъбки")
 • Гумени бордюри (еластични и удароустойчиви)
 • Панорамни огледала
 • Гумени пешеходни пътеки
 • Анти-паркинг скоби
 • Ръбохранители
 • Решетки и капаци за уличен отток (неметални, неподлежащи на кражба, с товароустойчивост клас D - 40т)
 • Изделия, потребни в поставянето на трамвайни релси: набивна гума, профил пета-релса и профил за безстеблена релса
 • Пътни знаци и указателни табели
 • Временна маркировка (конуси и др.)