Image
Югоизточна компания - производител на каучукови изделия, изделия за пътна инфраструктура и пътна маркировка, детски площадки и съоръжения за игра и отдих.
Ямбол, Кукорево, Ал. Стамболийски 37 0886 798941 0889659359 kk_sm@abv.bg
Image
Image ALT
Ние сме водеща компания в производството и поддръжката на детски площадки. Имаме над 300 изградени на територията на цялата страна
Image ALT
Фирмата произвежда множество основни и помощни изделия за пътната инфраструктура, като пътни знаци, скоростоограничители и др
Image ALT
Можем да ви изработим плътни и порести каучукови профили. Предлагаме гумени настилки, пристанищни буфери и гумено-метални изделия.

Ямбол, Кукорево, Ал. Стамболийски 37

Отбелязали сме нашето точно местоположение на картата, за да ни намерите лесно и бързо.