Image
Югоизточна компания - производител на каучукови изделия, изделия за пътна инфраструктура и пътна маркировка, детски площадки и съоръжения за игра и отдих.
Ямбол, Кукорево, Ал. Стамболийски 37 0886 798941 0889659359 kk_sm@abv.bg

Фирмата е извършила цялостна изработка на над 300 детски площадки до този момент в различни населени места. Предлагаме както цялостна изработка, така  и отделни елементи (детски съоръжения за игра, пейки, настилки и др.) и поддръжка на обектите.