Пътна инфраструктура

Продуктова гама

Фирмата предлагаПродуктова гама 2 множество основни и помощни изделия за пътната инфраструктура. Сред нашите продукти са:

– Пътни знаци и указателни табели

Продуктова гама 3

– Скоростоограничители във всички размери („легнали полицаи“ и „гъбки“)

– Гумени бордюри (еластични и удароустойчиви)

– Панорамни огледала

– Гумени пешеходни пътеки

– Решетки и капаци за уличен отток (неметални, неподлежащи на кражба, с  товароустойчивост клас D – 40т)

– Изделия, потребни в поставянето на трамвайни релси: набивна гума, профил пета-релса и профил за безстеблена релси

– Анти-паркинг скоби

– Ръбохранители

– Разделителни пана и мантинели

– Боя за пътна маркировка

– Временна маркировка (конуси и др.) и стоп-палки.

15687a9e92d74cbaf7d5b90a8e766500 8 6 5 4 3 03 2 konusZnaci