За нас

EntranceФирмата е наследник на 20-годишна традиция в производството на каучукови изделия, с богат опит и в търговията със суровини за каучуковата промишленост. В последните няколко години, сред успешните дейности бяха добавени и производството и доставката на изделия за пътната инфраструктура (знаци, табели, скоростоограничители, маркировъчни материали, капаци за уличен отток), както и цялостното изграждане на детски площадки и зони за отдих.

Фирмата разполага и с най-модерната в България линия за непрекъсната въздушна вулканизация за производство на каучукови профили (плътни и порести) – обикновени, маслоустойчиви, атмосфероустойчиви (UV), силиконови. Произвежда изделия по чертеж, мостра, както и изработва инструменти (дюзи, матрици) за усвояване на нови изделия.